Vítejte na úvodní stránce třídy Lvíčata 🙂

Kdo jsme? Třída Lvíčata je věkově heterogenní třída pro děti ve věku 2-7 let. Ve třídě je vytvořena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a to převážně pro děti s poruchou autistického spektra.

 

Ve třídě se o děti starají:

paní učitelka Bc. Markéta Kurtinová

Pedagogické vzdělání:

 • Ostravská univerzita, obor speciální pedagogika – Ostrava
 • SŠ prof. Zdeňka Matějčka, obor výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná činnost – Ostrava

Prohlubující profesní kurzy:

 • Metoda dobrého startu
 • VOKS – výměnný komunikační systém – alternativní komunikace
 • MAKATON – znakování – alternativní komunikace
 • Školení v oblasti specifik národnostních menšin, zejména specifik práce s romským dítětem, Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68
 • Projekt: Vzdělání základ života – Ostravská univerzita
 • Posouzení vývoje dítěte předškolního věku, Mgr. Jiřina Bednářová
 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí
 • Účast na 1. České konferencí dětské psychologie
 • Účast na konferenci o autismu, MIKASA
 • Strukturované učení a vzdělávání žáků s PAS a vadami zraku
 • Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v MŠ
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování, ATC
 • Lektorský kurz – děti s tzv. problémovým chováním

paní učitelka Mgr. Jana Šodková

Pedagogické vzdělání:

 • Ostravská univerzita v Ostravě -Pedagogická fakulta, obor: Speciální pedagogika, specializace etopedie-psychopedie
 • Ostravská univerzita v Ostravě – Pedagogická fakulta, obor: Speciální pedagogika

Prohlubující profesní kurzy:

 • Posouzení vývoje dítěte předškolního věku
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Strukturované učení vzdělávání žáků s PAS a vadami zraku
 • Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v MŠ

a paní asistentka Iva Černá.