Vítejte na úvodní stránce třídy Lvíčata 🙂

Kdo jsme? Třída Lvíčata je věkově heterogenní třída pro děti ve věku 2-7 let. Ve třídě je vytvořena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a to převážně pro děti s poruchou autistického spektra.

Ve třídě jsou čtyři děti s diagnózou poruchy autistického spektra a dvě děti s lehkým mentálním postižením a přidruženou poruchou pozornosti.

Ve třídě se o děti starají:

paní učitelka Bc. Markéta Kurtinová

paní učitelka Mgr. Jana Šodková

paní asistentka Renáta Klišová

a paní asistentka Jana Krömer.