V říjnu nás navštívili ve školce Klauni, navštívili jsme knihovnu. V knihovně si děti poslechly příběh o dinosaurovi a také si vlastního dinosaura vytvořily. Ke stoletému výročí republiky vytvořily děti vlajku z PET víček a ve dvojicích zapouštěly barvy a vytvořily spoluprací také českou vlajku. Tématem v říjnu byl podzim. Děti společným úsilím vytvořily podzimní slunce z listí, z PET víček veliký list, dále tvořily zvířátka z listí a kaštanů.