Název školy                 Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace  

Adresa školy               Špálova 32/1073, 70200 Ostrava

IČ                                    66 934 885

Zastoupena                 Jarmila Karnovská – ředitelka

Bankovní spojení      27-1160050247 / 0100

Telefon                          595 136 782

Školní jídelna             777 060 320

Ředitelka školy          725 528 726

Zapsána                       

Právní forma               příspěvková organizace

Název zřizovatele       Magistrát města Ostravy, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,

                                           náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

 

 

 

facebook:     Mateřská škola Špálova, Moravská Ostrava a Přívoz