Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení kuchyně MŠ Špálova“

– výzva uzavřena 18. 6. 2018 v 8:00hodin.

Výsledek VZ:

Protokol VZ