Zaměstnanci

Zaměstnáváme aktivní, nadšené a neustále se vzdělávající učitelky, asistentky, a loajální a podporující provozní zaměstnance.

NAŠE UČITELKY A ASISTENTKY:

Jarmila Karnovská – ředitelka, učitelka ve třídě Žirafy
Bc.Anna Žemlová – zástupkyně ředitelky, učitelka ve třídě Žirafy

Mgr.Danuše Michálková – asistent pedagoga ve třídě Žirafy

Silvie Vlčková – asistent sociální inkluze ve třídě Žirafy

Jana Krömer – učitelka ve třídě Slůňata
Denisa Polachová – učitelka ve třídě Slůňata

Erika Hlaváčková – asistent pedagoga ve třídě Slůňata

Bc.Markéta Kurtinová– speciální pedagog ve třídě Lvíčata
Mgr.JanaŠodková – speciální pedagog ve třídě Lvíčata

Iva Černá – asistent pedagoga ve třídě Lvíčata

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

ŠKOLNICE
Věra Brillová

Karin Macháčová

ÚČETNÍ
Jana Švehelková

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Jana Švehelková

HLAVNÍ KUCHAŘKA

Lenka Výtisková

POMOCNÁ KUCHAŘKA

Miroslava Havelková

Brigita Tišerová

 

O UČITELKÁCH PODROBNĚ:

Jarmila Karnovská

Pedagogická praxe:

 • MŠ Špálova, Ostrava – Přívoz, od roku 2011 dosud v programu Začít spolu
 • MŠ respirační, U školky 1621/2, Ostrava – Poruba, 2002 – 2011
 • MŠ logopedická, Liptaňské nám., Ostrava – Poruba, 1992 – 2002
 • MŠ Martinů, Ostrava – Poruba, 1982 – 1992

Pedagogické vzdělání:

 • Střední pedagogická škola Znojmo – učitelství pro MŠ
 • Střední pedagogická škola Krnov – speciální pedagogika
 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Prohlubující profesní kurzy:

 • Logodedický asistent
 • Letní škola předškolní výchovy
 • Letní škola PřV – Na cestě ke kvalitě MŠ
 • Alternativy dobré praxe v MŠ
 • Komunikací k individualizaci
 • Využití typologie MBTI v MŠ
 • Týmová práce
 • Emoční a sociální rozvoj osobnosti
 • Emoce v MŠ
 • Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV
 • Osobnostní sociální výchova v MŠ
 • Osobnostní rozvoj
 • Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet
 • Hodnocení v MŠ
 • Seminář mezinárodního programu Ekoškolka
 • Základní charakteristiky programu ZaS
 • Metoda dobrého startu
 • Polytechnická výchova v mateřské škole
 • Sfumato – splývavé čtení
 • Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI
 • Metodické a právní poradny pro vedoucí zaměstnance
 • Kurz první pomoci pro pedagogy
 • Plánování předškolního vzdělávání
 • Pedagogická diagnostika v MŠ
 • Komunikace pro pedagogy
 • Komunikace a interakce
 • Práce s dětmi s problematickým chováním v MŠ
 • Koordinátor environmentální výchovy na škole
 • účast na pedagogických konferencích
 • Tuzemské a zahraniční stáže (běžné MŠ, Začít spolu, Waldorfská pedagogika, Montessori, Daltonský plán, vzdělávací systémy v Chorvatsku, Holandsku, Anglie, Srbsko, Slovinsko)
 • Certifikát externí mentor a lektor pro oblast implementace kurikulární reformy v předškolním vzdělávání a další
 • Za vzdělání společně – inkluze
 • ParentingWithConfidence – International Step by Step Association Londýn
 • Letní škola Metody Hejného

Profesionální zaměření:

 • vzdělávací program Začít spolu
 • osobnostně sociální výchova
 • diagnostika školní zralosti a připravenosti
 • podnětné prostředí
 • ekologická výchova
 • příspěvky v odborných pedagogických publikacích
 • Lektor seminářů: Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ, Hravá jóga, Zdravotní tělesná výchova v MŠ, Příroda jako prevence, Balanční míče v praxi MŠ, Jak ještě můžeme pomoci dětem s odloženou školní docházkou
 • Lektor Metody Hejného
 • Lektor CKP metody Hejného
 • Lektor, konzultant se zaměřením na podporu vzdělávání dětí s problémy v chování

Bc. Anna Žemlová

Pedagogická praxe:  

 • 2014 – dosud – MŠ Špálova.

Pedagogické vzdělání:

 • 2007-2011 – Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, Odry, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 • 2012 – 2015 – Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství pro mateřské školy.

Prohlubující profesní kurzy:

 • Metoda dobrého startu
 • Ilustrace práce s dětmi
 • Školka hrou
 • Sledování vývoje dětí předškolního věku
 • Pedagogická diagnostika MŠ
 • Práce s národnostními menšinami
 • Hudební výchova jinak
 • Ekoškola
 • Cesta k individualizaci v MŠ
 • Letní škola Začít spolu – pro pokročilé pedagogy
 • Pokusy a objevy – vzduch a voda
 • Předčtenářská gramotnost
 • Předmatematická gramotnost
 • Polytechnika v MŠ
 • Vzdělání základ života – spolupráce s Ostravskou univerzitou
 • Sociální vyloučení, sociální bydlení

Profesní zaměření:

 • Koordinátorka programu Ekoškola
 • Vzdělávací program Začít spolu – absolvování rozšiřujícího kurzu pro pokročilé pedagogy – Praha 2017
 • Lektor Metody Hejného
 • Diagnostika školní zralosti a připravenosti
 • Koordinátor CKP v oblasti polytechniky
   

 

Bc. Markéta Kurtinová

pedagogická praxe:

 • Mateřská škola Ostrava, Špálova 32 – pedagog na běžné třídě 9/2015 – 8/2016
 • Mateřská škola Ostrava, Špálova 32 – speciální pedagog třída pro děti s autismem 9/2016 – doposud

Pedagogické vzdělání:

 • Ostravská univerzita, obor speciální pedagogika – Ostrava
 • SŠ prof. Zdeňka Matějčka, obor výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná činnost – Ostrava

Prohlubující profesní kurzy:

 • Metoda dobrého startu
 • VOKS – výměnný komunikační systém – alternativní komunikace
 • MAKATON – znakování – alternativní komunikace
 • Školení v oblasti specifik národnostních menšin, zejména specifik práce s romským dítětem, Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68
 • Projekt: Vzdělání základ života – Ostravská univerzita
 • Posouzení vývoje dítěte předškolního věku, Mgr. Jiřina Bednářová
 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Účast na 1. České konferencí dětské psychologie

 • Účast na konferenci o autismu, MIKASA
 • Strukturované učení a vzdělávání žáků s PAS a vadami zraku
 • Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v MŠ
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování, ATC
 • Lektorský kurz – děti s tzv. problémovým chováním

 

Profesní zaměření:

 • Logopedický asistent
 • Vzdělávací program začít spolu
 • TEACH program
 • Vedení rodičovského klubíku (projekt: rozvoj rovného přístupu ke vzdělání v Ostravě II)
 • Individuální přistup k dětem

 

 

Mgr. Jana Šodková

pedagogická praxe: 

  • Učitelka MŠ – speciální třída pro děti s PAS
  • Osobní asistent – dívka s Aspergerovým syndromem – doučování látky, příprava na testy a zkoušení

 

 • Dobrovolník v MŠ a ZŠ Speciální Komenského Nový Jičín – výpomoc s pedagogicko-výchovnou činností, míčkování, práce ve snoezelenu
 • Pedagogický dozor, instruktor na lyžařském výcviku
 • Vedoucí na táborech pro děti
 • Základní a mateřská škola speciální Nový Jičín, Komenského 64
 • Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace Ostrava – Poruba, U školky 1621
 • Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6
 • Základní škola speciální pro žáky s více vadami Ostrava – Mariánské hory, Železárenská 880/5

Pedagogické vzdělání: 

 

 • Ostravská univerzita v Ostravě -Pedagogická fakulta, obor: Speciální pedagogika, specializace etopedie-psychopedie
 • Ostravská univerzita v Ostravě – Pedagogická fakulta, obor: Speciální pedagogika

Prohlubující profesní kurzy:

 • Posouzení vývoje dítěte předškolního věku
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Strukturované učení vzdělávání žáků s PAS a vadami zraku
 • Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v MŠ

Profesní zaměření:

 • Strukturované učení
 • Logopedický asistent
 • Speciální pedagog
 • Koordinátor Centra kolegiální podpory

 

Denisa Polachová:

Pedagogická praxe:  

 • 18. 11. 2015 – 31. 8. 2018         Asistent pedagoga ve třídě pro děti s poruchami autistického spektra, Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
 • 1. 9. 2018 dosud                      Učitelka MŠ Špálova

Pedagogické vzdělání:

 • Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace
 • Obor: Výchovná a humanitární činnost – sociálně administrativní činnost
 • Studium Vysoké školy – Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně
 • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., KVIC Opava

Prohlubující profesní kurzy:

 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na děti a děti se zdravotním postižením, MŠ Ostrava – Poruba, Čs. Exilu 670, příspěvková organizace
 • Workshop pro asistenty pedagoga – poruchy autistického spektra, KVIC Opava
 • Školení v oblasti specifik národnostních menšin, zejména specifik práce s romským dítětem, Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace, pokračování seminářů s paní Červeňákovou a panem Mikulcem od 1. 9. 2018 dosud
 • Seminář – Specifika výchovně vzdělávací práce v MŠ
 • Seminář – Koncepce společného vzdělávání v praxi MŠ
 • Projekt: Vzdělání základ života, Hlavní řešitel: Vzájemné soužití o. p. s., Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta – ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava Mariánské Hory
 • Semináře – Sociální vyloučení – etická a emická perspektiva
 • Metoda dobrého startu
 • Zařazení do projektu – metoda Hejného pro MŠ
 • Nácvik gest – jejich využití v pedagogické praxi
 • Projekt Učíme se spolu – přednáška na téma Práce s emocemi

Profesní zaměření:

 • Vzdělávací program Začít spolu
 • Skutečně zdravá škola

 

Jana Krömer:

Pedagogická praxe:  

 • 1.9.2018-31.12.2018 Asistent pedagoga ve třídě pro děti s poruchami autistického spektra, Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
 • 1.1.2019- dosud Učitelka, MŠ Špálova

Pedagogické vzdělání:

 • Střední pedagogická a střední zdravotnická škola, Svaté Anežka České-Odry
 • Rekvalifikace: Pečovatelka dětí 3-7 let

Prohlubující profesní kurzy:

 • Projekt učíme se spolu – přednáška na téma Práce s emocemi
 • Kolegiální podpora – metoda Hejného pro MŠ
 • Projekt – Náš domov

Profesionální zaměření:

 • Vzdělávací program Začít spolu