Cíl projektu: otevřít cestu dětem z cílové skupiny do MŠ odbouráváním bariér na straně rodin ohrožených sociálním vyloučením i na straně pedagogů MŠ, prostřednictvím pozitivní komunikace mezi NPC a MŠ působícími v lokalitě, motivováním rodičů a realizací společných aktivit.

Doba realizace projektu: 1.9.2018 – 31.8.2021

Příjemce dotace: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Cílová skupina projektu:

 • Děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí ve dvou vyloučených lokalitách v městské části Moravská Ostrava a Přívoz ve věku od 3 do 5-ti let
 • Rodiče těchto dětí
 • Pedagogičtí pracovníci partnerských MŠ
 • Děti MŠ

Aktivity: 

1. Spolupráce NPC a MŠ – konzultace, stáže

 • individuální nebo skupinová konzultace/stáž pedagogických pracovníků MŠ v NPC a naopak
 • minimálně 1x za 3měsíce (2 hod.)

2. Spolupráce NPC a MŠ – společné akce

 • 2x výlet/projekt pro děti s rodiči všech partnerských MŠ a NPC (např. ZOO)
 • 2x společná kulturně-vzdělávací akce/projekt (např. divadlo)
 • Z projektu hrazeno vstupné, doprava, občerstvení

3. Spolupráce NPC a MŠ – aktivity na MŠ

Projektové dny v MŠ (3 PD/MŠ/projekt, celkem 9x za projekt) – 1x ročně

 • vždy společně děti z NPC a jedné MŠ, 4 h

Den s mámou v MŠ (3 akce/MŠ/projekt, celkem 9x za projekt) – 1x ročně

 • pro všechny rodiče-zájemce o zápis dítěte do MŠ společně s dětmi, 4 h

Adaptační dny v MŠ (min. 20x za projekt/MŠ)

 • pro děti navštěvující NPC před zápisem do MŠ v MŠ
 • návštěva malé skupiny dětí z NPC v doprovodu kontaktního prac. na MŠ