VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 zde:

https://ms-spalova.cz/skolka/prijimaci-rizeni-k-predskolnimu-vzdelavani/prijimaci-rizeni-2020/

 ZÁPIS K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU  zde:

/https://ms-spalova.cz/skolka/prijimaci-rizeni-k-predskolnimu-vzdelavani/7984-2/

ZNOVUOTEVŘENÍ PROVOZU MŠ

Dne 18. 5. 2020 rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz svým usnesením číslo 1866/RMOb1822/29/20 souhlasila s ukončením přerušení provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, a to ke dni 25. 5. 2020.

To znamená, že naše mateřská škola je opět otevřena od pondělí 25. 5. 2020 v běžné otevírací době.

Pravidla pro provoz v rámci prevence rizika COVID-19 na odkazu:

https://ms-spalova.cz/skolka/organizacni-schema/

Těšíme se na vám.
Karnovská J.