Rodičové malých lyžařů,
na nástěnkách v šatnách vašich tříd i tady vkládám instrukce k lyžařskému kurzu přihlášených dětí. Pokud by některý rodič pozapomněl, seznam dětí je na třídách u paní učitelky Aničky, Terky a Denisky.
POZOR ZMĚNA oproti minulým letům: rodiče registrují své děti sami. Pokud by jste s přihlášením a registrací měli problém, přijďte za mnou, zkusíme štěstí spolu.
NEZAPOMEŇTE VŠE DO KONCE LISTOPADU

informace pro rodiče – MŠ Špálova