Koordinátorka programu: Bc. Anna Žemlová

Téma 2019/2020: ODPADY