Vítáme Vás ve třídě Slůňata!

Jsme třída 25 dětí všech věkových skupin (2-7 let). V naší třídě se tedy nacházejí jak děti dvouleté, tak děti, které nás na konci školního roku opustí a budou pokračovat ve své cestě na základních školách. Navzájem se tyto děti inspirují, učí, pomáhají si a rozvíjí. O program výchovy a vzdělávání se v této třídě starají dvě paní učitelky a paní asistentka. Děti tedy mají možnost individuálního přístupu, výběrů činností dle vlastní chuti a nálady a možnosti kdykoliv požádat o pomoc či asistenci. U dětí se snažíme podporovat samostatnost, kreativitu, sociální dovednosti a rozvíjet potřebné schopnosti dle věkových a individuálních možností každého dítěte. Díky třídních pravidel se děti cítí ve třídě bezpečně, samostatně a šťastně. U dětí podporujeme a pěstujeme také morální zásady, tedy umět pozdravit, poděkovat či poprosit, ale také chovat se k sobě slušně, lidsky či popřípadě najít vzájemný kompromis a dohodnout se.

Učitelky: Denisa Polachová a Jana Krömer

Asistentka: Katka Sobková, Erika Hlaváčková