Děti vytvořily čerta z papíru. Obkreslovaly, stříhaly, lepily…