Závazné dokumenty obsahující pravidla provozu při znovuotevření školy v režimu prevence a ochrany zdraví proti COVID-19, platné od 25. 5. 2020 do odvolání:

Podmínky provozu a Čestné prohlášení si, v případě možnosti, vytiskněte, podepiště a odevzdejte při předání dítěte první den pobytu dítěte ve škole po znovuotevření. Datum podpisu musí být shodný se dnem nástupu dítěte do školy = pokud dítě nastupuje 25. 5. 2020, bude datum 25. 5. 2020, pokud nastupuje 28. 5. 2020, bude 28. 5. 2020.

Děkuji za spolupráci

Karnovská Jarmila, ředitelka školy