Chceme zdravé a vzdělané děti

Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

Naše vize

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Škola pomáhá dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňuje dětem porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Program Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Programu Skutečně zdravá škola dali svoji záštitu ministři zemědělství a životního prostředí ČR. Program také doporučuje Ministerstvo školství jako příklad inspirativní praxe, stejně tak jej doporučuje Národní síť Zdravých měst jako příklad dobré praxe. 

Co Skutečně zdravé školy dělají

 • nakupují do školní jídelny čerstvé sezonní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
 • organizují výlety na místní farmy
 • začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
 • pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
 • nabízejí kurzy vaření pro děti i rodiče
 • pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
 • zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře.
 • dětem poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu. Chceme, aby děti získaly dovednosti lídrů a naučily se poukázat na věci, které by se měly změnitProgram zlepšuje
 • program představuje významný nástroj boje proti dětské nadváze a obezitě,
 • řada výzkumů prováděná ve školách zapojených do programu ukázala, že zlepšení školní stravy s sebou přináší zlepšení chování dětí, lepší soustředění na výuku, snížení nemocnosti dětí, a tak i celkové zlepšení školních výsledků
 • program přináší pozitivní změny stravovacích návyků dětí. Podíl dětí na základních školách, které jedí pět porcí ovoce nebo zeleniny denně, se zvýšil o 5 %, tedy na 21 % (těch, kteří jedí čtyři nebo více porcí denně se zvýšil o 12 %, tedy na 49 %).
 • díky programu se podařilo i v sociálně znevýhodněných komunitách angažovat rodiče dětí a žáků v řadě aktivit souvisejících se životem školy. V návaznosti na tento program hlásí 45 % rodičů zvýšení konzumace ovoce a zeleniny a 43 % změnu nakupovacích návyků.
 • Program přináší komplexní přístup a angažuje děti a rodiče
 • Úspěch libovolného programu souvisejícího se změnou školního stravování ve velké míře závisí na zapojení dětí do celého procesu od přípravy určité reformy po její implementaci. Je také třeba, aby se nejednalo o izolované opatření, ale aby bylo součástí širší vize, za níž stojí všichni aktéři, tj. vedení školy, pracovníci jídelny, rodiče i děti.
 • Program podporuje zapojení celé školy a vytvoření prostředí, které bude prosazovat zdraví a pohodu všech.
 • Program zahrnuje širší aspekty stravování než jen výdej. Děti získávají lepší vztah ke zdravému stravování, především k ovoci a zelenině v případě, že si mohou samy vyzkoušet jejich pěstování například na školní
 • V rámci programu se uplatňuje celostní přístup, tj. určí se potřeby, připraví se aktivity a zavedou se takové změny, které jsou v souladu s étosem školy a potřebami místní komunity. Děti se učí vařit, pěstovat zeleninu na školní zahradě, navštíví místní farmáře, aby zjistily, odkud vlastně jídlo pochází, své zkušenosti sdílejí s rodiči, kteří pak mění své stravovací návyky, vč. zvyšování podílu udržitelných potravin. Ve školních jídelnách se zlepší jídlo a probíhá práce s kuchaři a dalším personálem jídelny (vzdělávání, ocenění jejich práce, zvýšení jejich zapojení do života školy).
 • Program přináší výhody pro místní podnikatele
 • Program má též pozitivní ekonomický dopad na místní komunity, a to mj. díky snahám zvyšovat podíl čerstvých, lokálně vypěstovaných potravin ve školních obědech. Každá koruna investovaná do školního stravování se orgánům místní správy vrátí trojnásobně v oblasti sociální, ekonomické a ekologické. Pokud by se započítal přínos ke zlepšení zdraví či vzdělání, byla by návratnost ještě vyšší. Pozitivní vliv má program na lokální firmy (především velkoobchody a pěstitele / chovatele.
 • Program má pozitivní dopad na životní prostředí a trvalou udržitelnost
 • Program přispívá také ke snižování ekologické zátěže.
 • Školy zapojené do programu postupně zvyšují podíl potravin, které lze nazvat udržitelnými (tj. většinou se jedná o produkci lokálních zemědělců a chovatelů), i potravin v biokvalitě.