V současné době není vyhlášena žádná výzva k veřejné zakázce.