V tomto CKP jsme se zaměřovali na práci v centru aktivit Dílna. Stavěli jsme z dřívek věže a vytvářeli modely autíček, letadel, atp.