Projekty realizované v roce 2020:

Kouzelná hudba https://ms-spalova.cz/spolupracujeme/dotace-a-granty/2020-2/kouzelna-hudba/

Povídám, povídám, pohádku https://ms-spalova.cz/spolupracujeme/dotace-a-granty/2020-2/povidam-povidam-pohadku/

Zdravé já https://ms-spalova.cz/spolupracujeme/dotace-a-granty/2020-2/zdrave-ja/

Spolu 2 https://ms-spalova.cz/spolupracujeme/dotace-a-granty/2020-2/spolu-2/

Kolegiální podpora – cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů https://ms-spalova.cz/spolupracujeme/dotace-a-granty/2020-2/kolegialni-podpora-spolecna-cesta-k-individualnimu-rozvoji-pedagogu/

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II https://ms-spalova.cz/spolupracujeme/dotace-a-granty/2020-2/rozvoj-rovneho-pristupu-ke-vzdelavani-ve-meste-ostrava-ii/

Šablony II https://ms-spalova.cz/spolupracujeme/dotace-a-granty/2020-2/sablony-ii/

Učíme se spolu https://ms-spalova.cz/spolupracujeme/dotace-a-granty/2020-2/ucime-se-spolu/